کامپیوتر

RouterBoard Mikrotik QRT5

روتر ها یا مسیر یاب ها تجهیزات فیزیکی هستند که چندین شبکه بی سیم یا کابلی را به یکدیگر متصل می کنند. روتر ها معمولا در محل خروجی شبکه یا همان دروازه ورود قرا...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۶ | parsjahesh