سایر موارد در آذرشهر

خانم جهت کار در کارخانه

به تعدادی خانم جهت کار در کارخانه تولید نایلون نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | مهدی صابری

استخدام کارگر ماهر تولید نایلون ونایلکس

استخدام یک نفر نیروی انسانی ماهر در کارگاه تولید نایلون و نایلکس طبق قانون کار و مزایای دیگر واقع در آذرشهر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | جعفرزداه